Železničná 26A Senec 903 01
Napíšte nám e-mail info@ingemar.sk

Čierny Brod – Zúgov

Spoločnosť INGEMAR s.r.o. aktuálne disponuje dvomi stabilnými modernými prevádzkami, a to v Senci a v Čiernom Brode, vybavenými plne v súlade so stanovenými cieľmi a orientáciou v schéme našej spoločnosti.

Čierny Brod – Zúgov

Od roku 2012 rozšírila spoločnosť INGEMAR s.r.o. svoje spracovateľské aktivity a začala realizovať výstavbu Strediska na úpravu a dotrieďovanie rôznych zložiek komunálneho odpadu.

V súčasnosti je dokončená prvá etapa výstavby, a to realizácia pilotného projektu depolymerizačnej linky. Táto linka slúži na zhodnotenie plastov formou ich termického rozkladu technológiou nízkoteplotnej katalytickej depolymerizácie.

Ďalším plánovaným krokom k vybudovaniu komplexného strediska je realizácia výstavby haly na dotrieďovanie a zhodnotenie zložiek komunálneho odpadu.

Ak máte záujem o predaj a odvoz plastového a elektroodpadu, alebo máte záujem o kúpu resp. bližšie informácie o našich finálnych produktoch (praná drť, lisované plasty v balíkoch, kovy), obráťte sa prosím na nás prostredníctvom nasledujúceho formuláru.

© 2017 by INGEMAR. Developed in Madviso.