Železničná 26A Senec 903 01
Napíšte nám e-mail info@ingemar.sk

Plasty

Výkup plastového odpadu

V spoločnosti Ingemar, s.r.o. dlhodobo a stabilne vykupujeme vybraté typy plastov od fyzických aj právnických osôb, za účelom ich následného spracovania a zhodnotenia. Vďaka moderným technológiám sme schopní vysokokvalitne spracovávať tieto druhy plastového odpadu:

 • HDPE kanistre
 • HDPE fľaše z drogérie
 • HDPE sudy
 • HDPE fľaše z domácností
 • HDPE smetné koše
 • technické plasty
 • PE/ PP tvrdé plasty

Vďaka širokému a modernému vozovému a strojovému parku ponúkame firemným klientom a obchodným partnerom možnosť prenájmu nákladných vozidiel a kontajnerov.

Pre viac informácii o aktuálnom výkupe uvedeného triedeného plastového odpadu nás prosím kontaktujte a pracovníci obchodného oddelenia našej spoločnosti vám budú plne k dispozícii.

Spoločnosť Ingemar, s.r.o. je plne certifikovaná spoločnosť na spracovanie plastov a triedeného plastového odpadu. Súhlasy na spracovanie plastov nájdete tu:

Aktivity spoločnosti Ingemar, s.r.o. v odvetví spracovania triedeného plastového odpadu zahŕňajú:

 • spracovanie plastového odpadu na drť,
 • drvenie plastových koláčov,
 • výkup odpadov z technologických plastov,
 • zvozy odpadových plastov,
 • predaj plastových drtí z HDPE/PPPE/PP, ABS/PS a iných plastov.

Predaj spracovaného plastového odpadu

Plasty a triedený plastový odpad na našich spracovateľských linkách transformujeme na kvalitné produkty – polotovary, ktoré sú následne používané v rôznych odvetviach priemyselnej výroby a výroby plastov, či už ako primárna surovina, alebo ako dôležitá prímes iných plastových zmesí.

Kvalitná komodita vznikajúca na našich výrobných linkách vo forme HDPE drte je už dlhoročne a stabilne distribuovaná naším obchodným partnerom, či už na území Slovenskej republiky, alebo obchodovaná do rôznych krajín Európskej Únie.

Naša spracovateľská linka je jediná linka svojho druhu na území Slovenskej republiky a je výnimočná svojou špecializáciou na spracovávanie a zhodnocovanie HDPE plastového odpadu.

Kontaktujte nás, ak máte záujem o nákup skutočne kvalitnej plastovej drte, lisovaných plastov v balíkoch a ďalších komodít produkovaných na základe kvalifikovaného spracovania triedeného plastového odpadu.

Kontaktujte nás

© 2017 by INGEMAR. Developed in Madviso.